Ondernemingen die op zoek zijn naar een cloudoplossing willen er niet per se wat opslaan... De start-up CloudScreener heeft tussen juni en september 2013 op haar website 9.576 vergelijkingen van cloudoplossingen bestudeerd van gebruikers in Frankrijk, België, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de V.S. en Canada. Hieruit heeft ze vier conclusies getrokken over de behoeften van ondernemingen op het vlak van cloud computing: > Contract. In 65% van de gevallen zijn de ondernemingen die een cloudoplossing zoeken niet in een langdurig contract geïnteresseerd. Slechts 25% denkt een contract van minstens een jaar af te sluiten. En van de ondernemingen die zich niet willen verbinden, zijn er een aantal bereid van mening te veranderen indien ze hun toekomstige behoeften kunnen voorzien en "van een zeer interessante korting zouden genieten". > Resources. 60% van de ondernemingen die een cloudoplossing zoekt, kan zich tevredenstellen met een zogezegd "medium package instance" (waar de RAM, het CPU en de opslag op voorhand bepaald worden). Ten opzichte van 11% die een "groot package instance" en 29% die een "klein package instance" of "extragroot package instance" nodig zou hebben (hoge CPU en RAM...). > Opslag. In 50% van de gevallen houden de ondernemingen die een cloudoplossing zoeken geen rekening met het "opslag"-criterium om een keuze te maken: ze willen hun gegevens kunnen delen. > Besturingssysteem. 75% van de ondernemingen op zoek naar een cloudoplossing gebruikt Linux, 25% gebruikt Windows.